Onze visie / missie

Missie

Basisschool 't Startblok is onderdeel van SKPO. De stichting vormt een herkenbare groep scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie en gedeelde waarden.

Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen te verzorgen.
We geven iedere leerling alle kansen om zich te ontwikkelen en bieden zoveel mogelijk, passend en thuisnabij onderwijs.
Naast aandacht voor cognitieve ontwikkeling zetten we ook in op persoonlijke ontwikkeling. Binnen en buiten de (m)uren van de school richten we een rijke leeromgeving in. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en van elkaar. We gaan uit van ieders talenten en mogelijkheden en bieden alle leerlingen een brede basis voor het zetten van hun vervolgstap in de maatschappij.

Momenteel richten wij ons bij het vervullen van deze opdracht in het bijzonder op drie focuspunten: uitdagend in innovatief onderwijs, wereldburgerschap en duurzaamheid.

Kernwaarden

Bij het vormgeven van ons onderwijs handelen we vanuit onze kernwaarden: 

Ontwikkeling

Jezelf ontwikkelen is een proces van doelen stellen, leren en reflecteren. Vanuit enthousiasme en intrinsieke motivatie leren we je talenten en mogelijkheden te benutten. We helpen je om het zelf te doen. Nieuwsgierig zijn en fouten durven maken, helpt bij leren. 
Door het creëren van een rijke en uitdagende leeromgeving stimuleren we je om je optimaal te ontwikkelen.

Eigenheid

We vinden het belangrijk dat je leert om vertrouwen te hebben in wat je kunt en wie je bent.; je bent goed zoals je bent. Soms zit het tegen en daar leer je misschien nog wel het meeste van. 

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid en vertrouwen gaan hand- in hand. We geven je vertrouwen en verantwoordelijkheid, zodat je eigenaarschap kunt ontwikkelen. Je leert om verantwoordelijkheid te nemen, voor jezelf en voor anderen. Door de ander vanuit vertrouwen te benaderen, toon je respect en denk je in kansen en mogelijkheden. 

Verbinding

Samen werken en samen leren is voor ons vanzelfsprekend. We staan open voor iedereen en gaan respectvol met elkaar om. Door gebruik te maken van de kracht van diversiteit ontstaan betekenisvolle verbindingen. 

Structuur

Rust en structuur helpen je om tot leren te komen. 
Daarnaast dragen duidelijke afspraken en omgangsregels ertoe bij dat je weet wat je kunt verwachten en wat er van jou verwacht wordt. Hierdoor is onze school een fijne en veilige plek waar je je volop kunt ontwikkelen.