Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Om extra activiteiten te organiseren die niet bekostigd worden vanuit de overheid, vraagt de Ouderraad jaarlijks een bijdrage.
Van dit bedrag (ongeveer 35 euro per schooljaar) kunnen de kinderen o.a. op schoolreis en wordt een aantal andere, leuke activiteiten georganiseerd. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt ieder gezin een brief over deze ouderbijdrage.