Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Iedere school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel belangrijke onderwerpen van de school bespreken. Het bestuur hecht grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak ontstaat voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.

Belangrijke besluiten van de school behoeven de instemming van deze raad, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, de begroting, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, het toelatingsbeleid, belangrijke onderwijskundige vernieuwingen binnen de school, het taakbeleid etc. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden 6 keer per jaar plaats. De verslagen vindt u terug op onze website. Indien u meer informatie wilt, kunt u bij de MR-leden terecht.

Gwenny Moonen

Hallo, mijn naam is Gwenny Moonen en ik ben de moeder van Demi en Else . In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer en geef ik bedrijfsjuridisch advies aan (kleine) ondernemers. Ik heb me aangesloten bij de MR om nog meer betrokken te zijn bij de school waar onze kinderen elke dag met plezier naartoe gaan. Bovendien interesseren me de veelzijdige onderwerpen die in de MR aan bod komen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ouders een stem hebben als het gaat om belangrijke besluiten van (en over) de school.

gwenny@startblokeindhoven.nl

Eric Cuijpers

Mijn naam is Eric Cuijpers en ik ben vader van Saar. Ik ben getrouwd met Suzanne en ben woonachtig in Eindhoven. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als facilitair medewerker op basisschool Wethouder van Eupen (SKPO) in Eindhoven.

Ik ben voorzitter van de MR en ben ook afgevaardigde van het 't Startblok in de GMR. Ik neem plaats in de MR omdat ik het belangrijk vind dat ouders ook een stem moeten hebben in de gang van zaken binnen en buiten de school.

Gezien mijn werk kan ik nooit deelnemen aan andere activiteiten op school. Door deelname aan de MR behoud ik toch de feeling met de school en de ouders.

eric@startblokeindhoven.nl

Cynthia Schmeetz

Mijn naam is Cynthia Schmeetz, moeder van Lieke Verbeek.
Samen met mijn vriend Robin Verbeek zijn wij een samengesteld gezin met 5 kinderen.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Operationeel Inkoper bij NTS in Eindhoven.
Ik zit in de  MR om meer betrokken te zijn bij de school, en er mede zorg voor te dragen dat de wensen vanuit school en vanuit de ouders goed op elkaar aansluiten.

Mocht je nog vragen hebben mag je die altijd stellen!

cynthia@startblokeindhoven.nl

Leo Verhoeks

Mijn naam is Leo Verhoeks,  vader van Suze. Onze twee oudste dochters (Hannah en Elin) hebben hun Startblokperiode inmiddels afgesloten en zitten op de middelbare school. Ik ben getrouwd met Leonie.

Ik werk bij Enexis als ICT Manager. Enexis is de regionale netbeheerder voor gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland, zo ook in Eindhoven. Ik maak deel uit van de MR om net iets meer te kunnen betekenen voor de school waarop mijn kinderen hun start maken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ook de wensen van de ouders op deze manier goed kunnen worden meegenomen in belangrijke beslissingen op school.

leo@startblokeindhoven.nl

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

De medezeggenschapsraden van de verschillende SKPO-scholen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het inspraakorgaan van de organisatie SKPO. Namens iedere school heeft één lid zitting in de GMR.

Vragen? Mail ons

Notulen

2023-2024

19 september 2023

20 oktober 2023

16 januari 2024

5 maart 2024

16 april 2024

11 juni 2024