SKPO

Schoolbestuur SKPO

Basisschool 't Startblok valt onder het bevoegd gezag van SKPO. SKPO kent vier brede basisscholen in Son en Breugel, de overige scholen bevinden zich in Eindhoven. De Eindhovense scholen maken onderdeel uit van een SPIL-centrum of zijn Integraal Kindcentrum.

SKPO

Onze scholen werken samen met de kinderopvangpartner aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12. Van de SKPO-scholen richten zich 33 scholen op het reguliere basisonderwijs, 2 scholen bieden Speciaal Basis Onderwijs. Daarnaast heeft SKPO "De Wereldwijzer", basisschool voor nieuwkomers. Deze school richt zich op kinderen van ouders die pas recent in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.

Herkenbare groep scholen

De scholen van de SKPO zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare groep scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie en gedeelde waarden. Onze ambitie is uitgewerkt in doelstellingen voor leerlingen, personeel, partners en organisatie en geeft richting aan ons handelen. We vinden het belangrijk dat onze doelen en drijfveren zichtbaar zijn door de hele organisatie. Vanuit onze gelijkgestemde basishouding zijn we met elkaar verbonden en versterken we elkaar.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs

We stellen alles in het werk om de kinderen die onze scholen bezoeken zo goed mogelijk te begeleiden naar hun toekomst. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Soms hebben kinderen iets extra’s nodig. Wij maken ons onderwijs elke dag voor elk kind passend, zodat zij zelfbewust en met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor een goede toekomst. Dit doen we met gedreven vakmensen en in samenwerking met partners. We werken vanuit onze kernwaarden: ontwikkeling, eigenheid, verantwoordelijkheid en verbinding. De manier waarop een individuele school deze ambitie realiseert zal verschillend zijn.