Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Naast het informeren van ouders over de ontwikkeling van hun kind, vinden wij informeel contact met ouders erg belangrijk. Regelmatig deelt de leerkracht via de Parro-app waar in de klas over gewerkt wordt of nodigen we u uit voor een inloopmoment op school. Tijdens die momenten kunnen de kinderen zelf laten zien en vertellen wat ze geleerd, gemaakt of gedaan hebben op school. Natuurlijk zijn ook hier opa’s, oma’s of andere geïnteresseerden van harte welkom!