Basisschool 't Startblok

Welkom op ’t Startblok!

’t Startblok is een middelgrote school in de wijk Hanevoet, gelegen in het stadsdeel Gestel. Onze gemixte populatie is een afspiegeling van de maatschappij. De school ligt aan de rand van een groot grasveld en beschikt over een ruim, groen en aantrekkelijk ingerichte buitenspeelplaats waar de kinderen kunnen spelen, sporten en ontspannen.

Aan de buitenkant van het gebouw zie je dat de school dateert uit 1973, maar eenmaal binnen kom je in een aantrekkelijke, rijk ingerichte en uitdagende leeromgeving die de kinderen stimuleert om samen te spelen, leren, ontdekken en ondernemen.

Ons team bestaat uit een mooie mix van jonge en meer ervaren leerkrachten, mannen en vrouwen. Samen zorgen zij ervoor dat uw kind een fijne basisschooltijd tegemoet gaat.

Goed, aantrekkelijk en eigentijds onderwijs

We streven naar optimale leeropbrengsten voor ieder kind. Dit bereiken we door het creëren van een fijne sfeer, een goed pedagogisch klimaat, het differentiëren in aanpak en in lesstof, maar vooral door goed lesgeven!

Daarnaast hechten we veel waarde aan een rustig werkklimaat, vaste structuren en duidelijke regels en afspraken. Dit geeft houvast en dat ervaren de kinderen als prettig. Binnen de duidelijke afspraken en grenzen, bieden we de kinderen ruimte en verantwoordelijkheid en maken we ze (mede)eigenaar van het leren.

Dit bieden wij

  • Goed onderwijs en goede leerlingenzorg
  • Structuur en rust
  • Een prettige sfeer
  • Goed aanbod op het gebied van creativiteit, cultuur, wetenschap en techniek
  • Vakdocenten gymnastiek en muziek
  • Aspirant Brainportschool
  • Actief- en uitdagend tussen- en naschoolse aanbod