Bijzonder verlof

Verlofaanvraag

Iedere school heeft jaarlijks 12 vakantieweken en daarnaast nog een aantal studiedagen. De overige dagen worden de kinderen op school verwacht.
Het kan voorkomen dat extra verlof gewenst is. Extra verlof kunt u aanvragen als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Dit zijn uitzonderlijke, incidentele omstandigheden waardoor de leerling niet naar school kan, bijvoorbeeld in het geval van een huwelijk of sterfgeval in de familie. 
Verlof wordt niet toegekend in het geval van:

  • familiebezoek in het buitenland
  • goedkoper reizen buiten de schoolvakantie
  • vakantiespreiding of -verlof omdat andere kinderen uit het gezin nog vrij zijn
  • dagje uit

Wilt u verlof aanvragen dan kunt u onderstaand formulier invullen. De directie neemt, eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar, een beslissing over het wel/niet toekennen van het verlof en informeert u hier telefonisch of per mail over.

Bewijs toevoegen*
Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw