Ouderraad

Ouderraad

Onze school heeft een actieve en enthousiaste ouderraad (OR), die bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en een aantal andere ouders.

Deze groep ouders bedenkt en organiseert, samen met het schoolteam, leuke en /of feestelijke activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden zoals Sinterklaas, de kerstviering, het schoolreisje, de Koningsspelen en activiteiten in de laatste schoolweek om het schooljaar gezellig af te sluiten.

In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering legt de OR verantwoording af op financieel gebied en wordt het jaarverslag en de begroting gepresenteerd.

Vragen? Mail ons