School plan

Schoolplan

In de schoolgids vindt u alle belangrijke informatie van de school.

Bij de informatieavond aan de start van het schooljaar ontvangt ieder gezin een papieren exemplaar van de schoolgids.