Maatschappelijk

Scholen hebben de taak om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Daarom moeten zij aansluiten of zelfs vooruit lopen op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij zien het als onze opdracht om bij te dragen aan de brede ontwikkeling van kinderen, zodat zij zelfbewust en met elkaar een goede toekomst tegemoet kunnen gaan. Persoonlijke kwaliteiten zijn en worden steeds belangrijker. Op school willen wij kinderen helpen te ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich tot anderen verhouden. Kinderen leren zelfstandig keuzes te maken, waarbij ze rekening houden met anderen en hun omgeving. Ze worden weerbaar, krijgen zelfvertrouwen en leren dat het plezierig is om samen met anderen tot een mooi resultaat te komen. Wij stimuleren kinderen om zich nieuwsgierig op te stellen, creatief, ondernemend en flexibel te zijn. Basisschool ’t Startblok wil een veilige leeromgeving zijn waarin kinderen op een prettige manier kunnen werken, spelen en leren. Deze veiligheid bereiken we door te werken volgens de uitgangspunten van Groepsdynamisch Onderwijs.

Deel deze pagina