Schooltijden (Groepen 1 t/m 8)

De schooldeuren gaan open om 8.20 uur. De kinderen komen zelfstandig naar binnen en gaan naar de klas.

Kinderen die in groep 1 gestart zijn, mogen gerust nog even door u naar binnen gebracht worden. Als ze eenmaal zijn gewend, kunnen ook zij zonder hulp naar binnen. Dit bevordert de zelfstandigheid en vergroot het zelfvertrouwen. De leerkracht staat bij de deur van de klas en de kinderen begroeten hem/haar. In de klas ligt een startactiviteit klaar waarmee kinderen zelfstandig aan de slag kunnen.

Wij hanteren een continurooster, wat inhoudt dat de kinderen op school lunchen. Dit gebeurt in de klas met de leerkracht. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.

De schooltijden zien er als volgt uit:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.45 uur;
  • Woensdag: 8.30 - 12.30 uur.

Pauze– en buitenspeeltijden:

  • Kleine pauze, groep 1 t/m 4: 10.00 - 10.15 uur;           
  • Kleine pauze groep 5 t/m 8: 10.15 - 10.30 uur;
  • Lunch groep 1 t/m 8: 12.00 - 12.15 uur (de groepen 1/2 lunchen wat langer);
  • Buiten spelen groep 1 t/m 8: 12.15 - 12.40 uur (de groepen 1 en 2 een kwartier langer). 

Bij slecht weer blijven we binnen. Het kan voorkomen dat kinderen na schooltijd nog werk moeten afmaken. Dit kan uiterlijk duren tot 15.00 uur.

Deel deze pagina