Schoolteam

Het schoolteam bestaat uit directie, managementteam, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. 

Managementteam

Het MT (managementteam) bestaat uit de directeur, intern begeleiders en bouwcoördinatoren.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs in de klas. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de ouders over de vorderingen en het welbevinden van de kinderen.

Intern begeleiders

Leerlingenzorg neemt op onze school een belangrijke plaats in en werken nauw samen met de leerkrachten.

Bouwcoördinatoren

De bouwcoördinatoren sturen een aantal groepen aan binnen de bouw waarin zij werkzaam zijn. 

Onderwijsondersteunend personeel

  • Conciërges
  • Administratieve kracht
  • ICT-er 

Bedrijfshulpverleners

Iedere school is verplicht een aantal collega’s op te leiden tot BHV-er (bedrijfshulpverlener). De BHV-ers dragen zorg voor de eerste hulp bij ongelukken en voor het ontruimen van de school in geval van calamiteiten. Onze BHV-ers zijn: Niels Geurts, Suzanne van Laarhoven, Hanneke Reemers en Esmee Dinkla.

Lees meer >

Deel deze pagina