Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen krijgen daarmee een zorgplicht.

Dit betekent dat de school ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op school zit of die wordt aangemeld, een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Elk kind heeft recht op Passend Onderwijs, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs. 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven, http://www.po-eindhoven.nl/. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze website.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Iedere school binnen het samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van Passend Onderwijs en biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over de extra ondersteuning die de school kan bieden. Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u downloaden.

Deel deze pagina