Overgang naar het voortgezet onderwijs

Ouders van kinderen in groep 7 en 8 krijgen in het begin van het schooljaar informatie over alle zaken die van belang zijn voor de schoolkeuze met betrekking tot het voortgezet onderwijs.

In groep 7 wordt er een richtinggevend adviesgesprek gevoerd met kinderen en ouders. In groep 8 volgt er een definitief advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies komt tot stand tijdens een bespreking tussen de leerkrachten van groep  7 en 8, intern begeleider en de directeur.

Uitgangspunten voor het vaststellen van het advies zijn:

  • oriënterende gesprekken met de leerling; 
  • resultaten gedurende de schoolloopbaan;
  • de leerhouding;
  • werktempo, zelfstandigheid en nauwkeurigheid;
  • motivatie, welbevinden en zelfvertrouwen van de leerling. 

De aanmeldingen voor het Voortgezet Onderwijs vinden plaats in de maanden februari/maart. Na aanmelding neemt de schoolcoördinator van het voortgezet onderwijs contact op met de leerkracht van groep 8 voor een goede overdracht.

De resultaten van ons onderwijs / Cito

De Centrale Eindtoets wordt afgenomen op 16, 17 en 18 april 2019. De resultaten worden vergeleken met scholen met dezelfde populatie. In onderstaande tabel ziet u de uitslagen van de Eindtoets van de afgelopen jaren, waarbij steeds wordt uitgegaan van de schaal 500-550.

Schooljaar

Citoscores ‘t Startblok

Landelijk gemiddelde

2015-2016

541.2

534.6

2016-2017

539.0

535.2

2017-2018

539.2

534.9

Deel deze pagina