Interne overlegmomenten

Op ’t Startblok worden de kinderen tijdens hun schoolloopbaan goed gevolgd. We hebben regelmatig (intern) overleg over uw kind tijdens besprekingen tussen intern begeleiders, directie en leerkrachten.

Het doel mag duidelijk zijn: de ontwikkeling in beeld brengen om er voor te zorgen dat kinderen zich op alle vlakken zo goed mogelijk ontwikkelen.

Het is mogelijk dat de ontwikkeling van uw kind (tijdelijk) anders verloopt dan verwacht. Als de leerkracht dit constateert, wordt er contact met u opgenomen.

Er vindt vervolgens een gesprek plaats om mogelijke oorzaken te achterhalen en oplossingen te bespreken. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat een en ander expliciet beschreven.

Deel deze pagina