Didactisch groepsoverzicht / Blokplannen

Tweemaal per schooljaar, na de analyse van de Cito-toetsresultaten en leerlingbespreking, stelt de leerkracht een didactisch groepsoverzicht op voor de vakgebieden Rekenen-Wiskunde, Begrijpend Lezen en Spelling.

In het didactisch groepsoverzicht  worden de drie niveaugroepen per vakgebied in beeld gebracht. Daarnaast wordt er gewerkt met Blokplannen, waarin kort staat beschreven aan welke onderdelen in een bepaalde periode extra aandacht moet worden besteed. 

Deel deze pagina