Leerlingenzorg

Wij streven ernaar om alle kinderen de zorg en begeleiding te bieden die zij nodig hebben, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat om een zo breed mogelijke vorm van goed en Passend Onderwijs voor elk kind.

Er zijn leerlingen die meer nodig hebben dan het basisaanbod. Leerlingen die moeite hebben met de leerstof krijgen extra instructie, begeleiding of specifieke oefenstof. Meer begaafde leerlingen worden uitgedaagd met extra leerstof en opdrachten. Zo proberen wij het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van ieder kind. 

Voor een uitgebreide omschrijving van de zorgstructuur download u ons Zorgplan / Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Deel deze pagina