Kwaliteit van onderwijs

Wij brengen de opbrengsten en de schoolontwikkeling jaarlijks in kaart aan de hand van indicatoren. Deze zijn afgeleid van onze ambities op het gebied van onderwijs, personeel en partnerschap. Hierdoor wordt de schoolontwikkeling vanuit een integraal karakter bekeken.

De 12 indicatoren van de SKPO zijn:

Leerling – Onderwijs voor de toekomst

 • De cognitieve eindopbrengsten en de tussenopbrengsten  van de school voor de vakgebieden begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen-wiskunde.
 • De sociaal-emotionele opbrengsten van de school, waarbij we kijken naar zelfvertrouwen, welbevinden en veiligheidsbeleving van de leerlingen.
 • De aandacht voor brede ontwikkeling, zoals talentontwikkeling, ontwerpend en onderzoekend leren in de school.
 • Het leerlingaantal van tussentijdse uitstroom per schooljaar en het marktaandeel van de school in de wijk. 
 • Het aantal leerlingen dat na drie jaar voorgezet onderwijs op het onderwijsniveau zit conform het basisschooladvies.

Personeel – Vakmanschap in beweging

 • Gemiddeld ziekteverzuim en de verzuimfrequentie van het personeel. 
 • Tevredenheid van het personeel. 
 • Aandacht voor de ontwikkeling van het personeel.
 • Het functioneren van de schooldirecteur. Partnerschap – Samen bereiken we meer
 • Tevredenheid van ouders.
 • Aandacht voor de betrokkenheid van ouders, zoals participatie en educatief partnerschap. 
 • Tevredenheid van partners (bijvoorbeeld SPIL-partners).

Deel deze pagina