Groep 5a

In groep 5 besteden we veel aandacht aan spelling, begrijpend lezen en taal.

Tijdens het rekenen werken de kinderen op hun eigen niveau op de iPad. Daarnaast kunnen ze op de iPad ook aan de slag met spelling en woordenschat. 's Middags wordt er thematisch gewerkt, waarbij verschillende vakagebieden aan bod komen.

Wanneer u ons wilt spreken, kunt u na schooltijd even binnenlopen of via de mail/parro een afspraak maken. Met elkaar gaan we er een fijn schooljaar van maken.

Praktische informatie:

  • Werkdagen Juf Desiree: maandag en dinsdag.
  • Werkdagen Meester Tim: woensdag, donderdag en vrijdag.
  • Gym: woensdag en vrijdag.
  • Bibliotheek: dinsdag. De kinderen mogen 2 boeken lenen: 1 boek om thuis te lezen en 1 boek om in de klas te lezen.

We vinden het prettig als u ons beiden mailt met uw vragen.

Juf Desiree
Meester Tim

Deel deze pagina

Leerkrachten

Marion Cremers
Marion Cremers
Suzanne van Laarhoven
Suzanne van Laarhoven

Stuur een bericht naar Groep 5a