Groep 4

In groep 4 besteden we veel aandacht aan spelling, begrijpend lezen en taal.

Tijdens het rekenen werken de kinderen op hun eigen niveau op de iPad. Daarnaast kunnen ze op de iPad ook aan de slag met spelling en woordenschat. 's Middags wordt er thematisch gewerkt, waarbij verschillende vakagebieden aan bod komen.

Wanneer u mij wilt spreken, kunt u na schooltijd even binnenlopen of via de mail/parro een afspraak maken. Met elkaar gaan we er een fijn schooljaar van maken. Juf Helma geeft op maandag onze groep extra ondersteuning.

Praktische informatie:

  • Gym: woensdag en vrijdag.
  • Bibliotheek: dinsdag. De kinderen mogen 2 boeken lenen: 1 boek om thuis te lezen en 1 boek om in de klas te lezen.

 

 

 

Deel deze pagina

Leerkrachten

Petri Geven
Petri Geven

Stuur een bericht naar Groep 4