Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden van kinderen van 4 jaar

De aanmelding van de leerling kan op elk moment gedurende het schooljaar plaatsvinden. Hiervoor vindt een kennismakingsgesprek plaats met Yvette Luyten, de directeur van 't Startblok. Het is raadzaam om vierjarige kinderen ruim op tijd aan te melden, bij voorkeur voorafgaand aan het schooljaar waarin zij op school komen.

Aanmelden van kinderen van 5 tot en met 12 jaar

Bij aanmelding van kinderen die eerder op een andere basisschool onderwijs hebben gevolgd, wordt het onderwijskundig rapport opgevraagd bij de vorige school. In het aanmeldingsgesprek worden de gegevens van de ouders en de vorige school doorgesproken, waarna de toelaatbaarheid wordt beoordeeld. Bij aanmelding wordt een inschrijfformulier ingevuld. Dit formulier wordt door één van de ouders ondertekend, waarmee zij aangeven akkoord te gaan met de toelatingsvoorwaarden.

Uw gegevens

Adres

Vorig adres

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Deel deze pagina