Kwaliteitszorg van SKPO

SKPO is een ambitieuze organisatie. We hebben vertrouwen in kinderen en in elkaar en werken vanuit een collectieve ambitie. We staan voor een open dialoog, zowel intern als extern. Dit vraagt een bedoeling die breed wordt gedeeld en uitgedragen, een basis die op orde is en soms een beetje moed. 

Voor ons is een stralend kind dat zichtbaar plezier heeft in leren het bewijs dat ons onderwijs van hoge kwaliteit is. 

SKPO kent een professionele cultuur:

  • Bij alles wat we doen vragen we ons af of dit bijdraagt aan het realiseren van onze ambitie: ‘Ieder kind heeft recht op goed onderwijs.’;
  • Voor ons is een professionele cultuur onze ambitie helder hebben, dit kunnen uitdragen en keuzes kunnen maken in dat licht;
  • De ambitie van SKPO is hierdoor zichtbaar in alle lagen van de organisatie.

10 kwaliteitsindicatoren

Elke school brengt jaarlijks zijn schoolontwikkeling in beeld aan de hand van 10 kwaliteitsindicatoren. Deze zijn afgeleid van onze ambities op het gebied van leerlingen, personeel, partners en organisatie. De indicatoren geven ons waardevolle informatie om continu de dialoog met elkaar aan te gaan over hoogwaardig onderwijs én de eigen ontwikkeling waar de school zich sterk voor maakt. 't Startblok hanteert 12 kwaliteitsindicatoren.

Mocht u hier meer over willen lezen, dan verwijzen wij u graag door naar de website van het Schoolbestuur, www.skpo.nl.

Deel deze pagina