Schorsing / verwijdering

Als een kind op school is toegelaten, is er een leerovereenkomst met rechten en plichten voor ouders en school. In geval van wangedrag  kan de directie besluiten een kind te schorsen voor een of twee dagen.

Als schorsing niet helpt, kan worden overgegaan tot tijdelijke verwijdering, waarbij de directie contact opneemt met het schoolbestuur en de inspectie. Dit kan leiden tot een definitieve verwijdering. In dat geval beëindigt het schoolbestuur eenzijdig de leerovereenkomst.

Het tijdelijk of definitief verwijderen, gebeurt uiteraard op basis van gegronde redenen. Ouders kunnen de beslissing van het schoolbestuur aanvechten via de rechter.

Deel deze pagina