Klassenouders / hulpouders

Iedere groep heeft een of twee klassenouder(s). Een klassenouder is de contactpersoon tussen de leerkracht en de ouders van kinderen uit de klas.

De leerkracht kan de klassenouder bijvoorbeeld vragen om andere ouders te benaderen voor hulp of voor het mee helpen regelen van een activiteit voor de groep.

Naast klassenouders zijn er ouders die structureel hulp bieden (bijvoorbeeld leesouders, biebouders of ouders die controleren op hoofdluis, etc.) en ouders die incidenteel helpen op school of in de klas. Wij  waarderen iedere vorm van hulp!

Deel deze pagina