Klachtenregeling

Ondanks het feit dat alle betrokkenen rondom school hun best doen, kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is en een klacht wil uiten. 

U kunt hiervoor in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht of de directie. Er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarin dit niet kan, bijvoorbeeld bij klachten over ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of als er sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen.

Om ook in die gevallen een eerlijk behandeling van de klacht te kunnen garanderen, beschikt de SKPO over een voor alle scholen geldende klachtenregeling. De regeling is te vinden op de website van de SKPO.

Er is op onze school een vertrouwenspersoon, Niels Geurts, leerkracht van groep 8. Hij fungeert als eerste aanspreekpunt bij signalen en klachten, indien u met uw klacht niet terecht kunt bij de groepsleerkracht of directie.

Vertrouwenspersoon

Bij ernstige klachten verwijst de vertrouwenspersoon naar een externe vertrouwenspersoon die door het bestuur is benoemd:

mevr. Irene Kersten
M: 06 - 11 39 69 01
E: info@irenekersten.nl

Deel deze pagina