Informatie aan gescheiden ouders

De school hanteert de wettelijke regeling omtrent informatievoorziening betreffende de leerling. Als ouders scheiden en samen het gezag behouden, informeren wij beide ouders over hun kind.

Als er sprake is van een niet met het gezag belaste ouder kan deze een schriftelijk verzoek tot informatieverstrekking indienen gericht aan de directie van de school. Het moet dan om concrete vragen over het kind gaan. Vanuit de school wordt alleen concrete, relevante informatie verstrekt die de gezaghebbende ouder ook ontvangt en die niet in strijd is met het belang van het kind.

Indien de rechter besloten heeft tot ontheffing van informatieplicht verstrekt de school geen informatie aan de niet gezaghebbende ouder. 

Deel deze pagina