Ouders

Samenwerking tussen school en ouders vinden wij belangrijk, omdat we partners zijn in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

Om ouders te betrekken bij het onderwijs organiseren we, naast de geplande gesprekken, ook regelmatig inloopmomenten. Daarnaast kunnen ouders meedoen en meedenken bij onder andere:

  • hulp in de bibliotheek op school;
  • deelname Ouderraad;
  • deelname Medezeggenschapsraad;
  • deelname Ouderklankbordgroep;
  • hulp bij uitstapjes of regelen van vervoer;
  • het onderhouden van de schooltuin;
  • hand- en spandiensten in de klas.

Deel deze pagina